Just nu har vi ett pågående arbete med ny certifiering av ISO 9001 för att säkerställa kvalitén mot våra kunder.

Kort om ISO 9001: Certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sig och uppfylla samt överträffa sina kunders och intressenters förväntningar.